Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ASQ Platform

מערכת עזר אישית למוקדן. באמצעות מערכת זו, נציג יכול לעיין בטיב עבודתו, לקבל מידע רלוונטי על תורי לקוחות שמהם הוא מקבל שיחות, הפסקות שלקח ובכלל לקבל כל אינפורמציה שיכולה לעזור לו בתפקודו היומיומי במוקד.

ממשק WEB בעברית שבאמצעות ניתן להפיק דוחות היסטוריים שונים המשלימים את התמונה של פעילות ה CONTACT CENTER. לספק דוחות לפי שיחה בודדת, דוחות המתארים את פעילות מערכת ה IVR, מנקודות מבט שונות.

מערכת WEB המאפשרת צפיה בזמן אמת בפעילות של המוקד. נתוני נציגים, מיומנויות, תורים וכו' מוצגים לדרג הניהולי בפשטות, נוחות ובנראות עכשווית. כמו כן, המערכת מאפשרת לבצע פעולות אקטיביות: האזנה שקטה לשיחת נציג, לחישה לשיחת נציג, שינויי סטאטוסים ומיומנויות לנציגים וכו'.

מערכת המסייעת של בניהול מערך שיחות היוצאות של המוקד. המערכת יודעת לקלוט רשומות ממערכות שונות, לבדוק מצבים של נציג ועל בסיס הבדיקה לחייג ללקוחות. כמובן, QCNAV מאפשר, לדווח תוצאות חיוג למערכות רלוונטיות ומספקת ממשק WEB שבאמצעותו מנהלי המוקד יכולים לנהל את מכלול האופרציה של שיחות יוצאות כולל דוחות התקדמות הקמפיינים, חיזוי שיחות עתידיות וכו'.

מערכת WEB המאפשרת באופן פשוט ביותר לשלוט במיידי על מערכת ה IVR הארגוני. באמצעותה, ניתן להפעיל הודעות מתפרצות, לפחות ולסגור מוקדים או ענפים ביישומי IVR, לשלוט ביעדי העברת שיחות ועוד.

ASQlink

יצרנו ממשקים בין מערכות טלפוניה למערכות אחרות. הצלחנו ליצור ממשקים מוצלחים מול מגוון מערכות, ביניהן:
 SALESFORCE, MS DYNAMICSC CRM, BOSANOVA, PRIORITY ERP, CRM PIVOTAL, METROPOLINET, MYBUSINESS CRM